Badania, analizy, raporty, prognozy

Małżeństwa na 1000 ludności w 2020 r. 

Prognoza podziału mandatów do Sejmu

Prognozowane poparcie dla PiS i KO w wyborach samorządowych

Kontakt:

tel. 579-515-465

.